top of page

Toepassing Bitumen

Bron: Stichting dak en milieu

Van dak tot wegdek
Bij het project 'van dak tot wegdek' werd bitumen dakbedekking opgewerkt tot grondstof voor de wegenbouw. Hierbij komen alle belangrijke aspecten van bitumen recycling aan de orde. Het is daarmee een mooi voorbeeld om ketenbeheer van grondstoffen zichtbaar te maken.

Met dit project is al in 2005 aangetoond dat hergebruik van bitumen dakbedekking goed mogelijk is.

Het is tot stand gekomen door samenwerking van de Provincie Noord-Brabant, Stichting Dak & Milieu en verschikkende bedrijven waaronder BituRec Venray.

Bitumen

Bitumen is de zwaarste aardolie-fractie. Door het verwijderen van lichtere fracties uit ruwe aardolie kan tijdens een raffinageproces bitumen worden verkregen. 

Bitumen wordt geactiveerd door toevoeging van warmte en wordt in asfaltmengsels gebruikt als bindmiddel waarmee de andere bestanddelen zoals steenslag, zand en vulstof aan elkaar worden verbonden. Asfalt is vooral bekend als materiaal dat wordt gebruikt voor het verharden van wegen. Dit wordt industrieel vervaardigd in asfaltcentrales. 


APP en SBS

Door toevoeging van polymeren (kunststoffen) ontstaan verbeterde eigenschappen die het bitumen beter geschikt maken als dakbedekking op lange duur. Deze modificaties, SBS bitumen (Styreen Butadieen Styreen) en APP bitumen (A-tactisch polypropyleen), zijn ook terug te vinden in de wegenbouw en maakt dakbitumen uitstekend geschikt in asfaltmengsels.

Meer weten over bitumen recycling?
NEEM CONTACT OP
bottom of page