top of page

Euralcodes

Gevaarlijk afval veilig inzamelen

Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Inzamelaar, vervoerders of verwerkers van gevaarlijk afval moeten zich daarom houden aan veiligheidsregels.

 

Het is belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Voor de omgang met gevaarlijk afval moet je voorzorgsmaatregelen nemen, omdat er anders schade kan ontstaan aan de gezondheid van mensen en aan het milieu. 

 

Het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk en de omschrijving van veel soorten afvalstoffen is vastgelegd in de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Hierin staat een overzicht van codes voor afvalstoffen die wel of niet gevaarlijk zijn. Door een afvalstof in te delen volgens de Eural krijgt het afval een eenduidige omschrijving en is vastgelegd of het afval gevaarlijk of niet-gevaarlijk is.

Elke afvalstof heeft een bepaalde herkomst en wordt getypeerd door een omschrijving van de aard en samenstelling ervan. Bij de specifieke herkomst hoort ook een Euralcode. De juistheid van de toegekende Euralcode is van groot belang. Op elk moment na het ontstaan van een afvalstof moet duidelijk zijn of deze afvalstof wel of niet gevaarlijk is. Dit geldt vooral bij activiteiten zoals de acceptatie van afvalstoffen door de ontvanger en het verwerken van die afvalstoffen.

Deze code is tevens nodig om de juiste vergunning te kunnen verlenen voor verwerking en om afvalstromen tijdens hun verwerkingsproces te kunnen volgen.

Onderstaand vindt u het overzicht van onze vergunde euralcodes.

Voor meer informatie:

bottom of page