top of page

Bouw- en sloopafval (BSA)

Naast de inname van dakafval, kunt u tegelijkertijd alle andere soorten bouw- en sloopafval bij ons kwijt. We verdelen dit onder twee soorten BSA te weten:

 

  1. niet vervuild (en dus recyclebaar) en

  2. vervuild (niet recyclebaar).

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Onder niet vervuild bouw- en sloopafval verstaan we diverse afvalsoorten afkomstig van bouw-, renovatie-, of onderhoudsactiviteiten wat geen zand/grond (10%) bevat.

 

Onder vervuild  bouw- en sloopafval verstaan we vervuild hout, vervuild puin, plastic folies, kunststoffen, isolatiemateriaal, bielzen, niet-sorteerbaar afval (door aanhangende vervuiling of te kleine delen) en bedrijfsafval (gelijkend aan huishoudelijk afval, bijvoorbeeld keetafval).

 

Onder schoon puin verstaan we alleen steenachtig materiaal zoals bakstenen, tegels, plavuizen, beton- en betonresten wat geen gips, grind, zand/grond (10%), gevaarlijk afval, asbest, eterniet en ander afval bevat.

Neem voor meer informatie en/of acceptatievoorwaarden contact op via het contactformulier of bel met 0478 546 527.

bottom of page