top of page

LCA VAN DAK TOT WEGDEK

Werken aan duurzaam asfalt
Samen kunnen we de asfaltbranche duurzamer en milieuvriendelijker maken. Met de LCA van dakafval kunnen we de MKI-waarde in het productieproces van asfalt bepalen. Daarmee kan elke asfaltcentrale de milieubelasting van de geproduceerde asfaltmengsels veel gunstiger maken. 

 

LCA van dak tot wegdek
Het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, een onderzoek uitgevoerd naar hoogwaardige recycling. Hierin zijn vier verwerkingsscenario’s met elkaar vergeleken. De meest toegepaste recycling-route voor dakafval is recycling tot asfalt. Bij recycling tot asfalt komt het dak-granulaat geheel in het asfalt terecht (bitumen en minerale fractie). Een positieve score geeft een milieu-verlies aan en een negatieve score geeft milieu-winst (zie diagram hieronder).


Van belang hierbij is de hoeveelheid teer in het asfalt, dat door een te hoog gehalte aan PAK een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. De uitkomst van PAK-analyses wordt getoetst aan de samenstellings-waarde voor PAK-totaal (<75 mg/kg).

De voorheen hogere uitslagen op basis van PAK-gehalte waren onverklaarbaar. Door een laag asfaltenen-niveau in dakbedekking waren voorgaande analyses indicatief en uiterst onbetrouwbaar. Deze asfaltenen gaven dan ook een storende werking aan de analyses. Deze verklaring geeft SYNLAB nu op jarenlange discussies over het PAK-gehalte in GRM-50. 

 

BituRec’s GRM-50 CE-keurmerk
Door deze nieuwe inzichten, kunnen wij met ons eco-granulaat GRM-50 aantoonbaar voldoen aan een PAK-gehalte die ver beneden de 75 mg/kg ligt. Bovendien is ons eco-granulaat voorzien van het CE-keurmerk en goedgekeurd door de EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

 

Hiermee nemen wij als producent de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van ons product. 

 

Van dak tot wegdek samenwerken aan duurzaam asfalt? Laat het ons weten.

LCA resultaat recycling.png

Bron: Rapport onderzoek 'hoogwaardig recycling', CE Delft/IVAM/Rebel iov Rijkswaterstaat
 

Ben u geïnteresseerd?
NEEM CONTACT OP
bottom of page