Levering Bitumen granulaat GRM-50

Groen asfaltbeton bestaat. Het is een relatief nieuw product waarin GRM-50 verwerkt is. Bitumen Substituut Asfalt (BSA) vermindert niet alleen de afvalberg, maar er zit ook bijna geen virgin bitumen meer in.

GRM-50

GRM-50

Ons bitumengranulaat bestaat uit 50% PMB uit dakbedekking (spreiding 46-54% ).

GRM-50 kan langs PR-asfalt in asfaltmengsels worden toegepast om de hoeveelheid nieuwe bitumen verder te laten dalen.

Onafhankelijke rapporten tonen aan dat asfalt met GRM-50 tot 30 % verbeterde prestaties vertoont in vermoeiingseigenschappen. Niet gek voor een recyclingproduct.

BSA 100

BSA

Bij BSA zijn alle bindmiddelen afkomstig van recyclebare producten zoals freesasfalt en GRM-50.